Møte Aldermannslauget

Publisert: Torsdag 13. februar 2014 kl. 19:00

Velkommen til nytt møte i Aldermannslauget

TORSDAG 13. FEBRUAR kl 19.00.

Vi har bragt i erfaring at Eddien er ute i foreningslivet og 
forteller om IDRETTENS HISTORIE I HAUGESUND.
Det må nok inneholde mye HIL stoff vil vi tro.

Rekner med at dette er av interesse for aldermannslaugets 
medlemmer og har derfor kontaktet Eddien.
Edvard - som han heter - Sternhoff har takket ja til å 
komme til Lauget å kåsere over dette !

Så merk av dagen i neste uke !

mvh

Bjarne