Ekstraordinært årsmøte HIL Friidrett

Publisert: Mandag 15. desember 2014 kl. 19:00

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HIL FRIIDRETT 15.12.2014 KL 1900 I DEEPOCEAN ARENA

SAKSLISTE:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle forslag og saker:

 

Fastsettelse av medlemskontingent for 2015.

På friidrett sitt styremøte på mandag 1. desember, ble det besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å fastsette medlemskontingenten for 2015 for friidrett. Siden idrettslagene først fastsetter sin medlemskontingent og alliansen etterpå, vil ikke et vedtak på et ekstraordinært årsmøte være i strid med lagets lov.

Vi vil ikke fremme forslag om å øke treningsavgiften. Medlemskontingent i HIL har ikke vært endret på siden 2011. Begrunnelsen har vært innføring av treningsavgift. Basert på en generell økning i aktivitet og kostnader fremmer vi en økning. Ser på kontingenten i sammenlignbare klubber, ligger HIL langt under selv om en tar hensyn til treningskontingent. Dessuten er det en del som ikke trener i hallen som ikke betaler treningsavgift. Disse har ikke fått en reell økning siden 2011.

Det er viktig for oss å kunne fakturere medlemskontingent så raskt som mulig etter årsskifte (dette ble gjort av HIL orientering for 2014 kontingenten). Skulle vi på Alliansen sitt årsmøte i 2015 måtte endre på kontingenten, får vi heller se på en justering da. I vårt forslag ligger det underforstått at medlemskontingenten til Alliansen holdes uendret.

Styret vedtok å legge frem følgende satser for godkjenning på årsmøte:

Barn under skolealder (dvs. MiniHIL)             500,- pr semester (ingen treningsavgift).

Skoleungdommer                                            950,- pr år (opp 100,-)

Voksne                                                          1100,- pr år (opp 150,-)

Familie                                                          1900,- pr år (opp 300,-)

1/2 medlemskontingent for de som begynner etter 31.juni.

Dersom Årsmøte i HIL Allianse vedtar andre satser for Alliansens kontingent for 2014, vil HIL Friidrett sin kontingent endres tilsvarende.

Styret
HIL Friidrett.