Årsmøte i Aldermannslauget

Publisert: onsdag 16. februar 2022

Årsmøte i Aldermannslauget
Årsmøte i Aldermannslauget avholdes i klasserommet i DeepOcean Arena onsdag 16. mars kl. 19:00.

Årsmelding, regnskap, valg og evt. innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes for styret innen søndag 6. mars og sendes pr. e-post til: ha-chris@online.no

 

Alle medlemmer hjertelig velkommen.

 

Styret