Mailekene 2021

Publisert: lørdag 15. mai 2021

Mailekene 2021

Fullstendig resultatliste Mailekene (individuelt).

 

Det er en stor glede for oss i Haugesund IL Friidrett å ønske 178 deltakere velkommen til årets Maileker på Haugesund Friidrettsstadion.
Det var lenge svært uvisst hvem som kunne delta, men vi fikk tilslutt den endelige beskjeden om at grensene gikk ved fylkesgrensen. Det betyr noe mindre deltakere enn vanlig, og at vi ikke kan ta imot faste gjester fra f.eks. Bergen og Sunnhordland. Det er synd, men vi må likevel glede oss over at vi får lov å arrangere.

I forhold til den pågående pandemien har vi sett det nødvendig å dele stevnet opp i to med et rent rekruttstevne for 6-9 år og et for aldersgruppen 10-19 år. Stevnestart for rekruttstevnet blir kl. 11:00. Når de har gjort seg ferdige og fått sine premier, må stadion tømmes, før vi kan gjøre klar og slippe inn for neste stevne med oppstart kl. 13:30.

TIDSSKJEMA LØRDAG:

TIDSSKJEMA SØNDAG.

STARTLISTE TOTAL.

FUNKSJONÆRLISTE LØRDAG.

FUNKSJONÆRLISTE SØNDAG.

RESULTATER
Resultater vil bli publisert fortløpende på denne siden
Vær oppmerksom på at dette er foreløpige resultater og det at det kan komme endringer på disse i etterkant. Endelige resultater publiseres på HIL Friidrett sin offisielle resultatside etter siste øvelsesdag. Resultatene vil etter hvert også bli å finne på friidrett.no sin resultat-og statistikksider.

Nedenfor følger litt praktisk info.

Vi blir nødt til å sperre av Friidrettsstadion med merkebånd for å holde kontroll på hvem som er innom på stevnet, og det blir en felles inngang ved GASSCO sin portal. Her er det utplassert en stor spritdispenser, og ALLE som skal inn på stadion skal desinfisere hendene før de går inn.
Stevnekontoret er plassert i telt rett ved portalen, og der blir bl.a. startnummer mv. levert ut. Vi ønsker at en representant for hver besøkende klubb henter alle startnummer for sin klubb, og foretar klubbvis utdeling. Da unngår vi trengsel og kø ved inngangen. For HIL sine egne utøver er det trenerne for de enkelte årsklassene som har ansvar for avhenting og utdeling av startnummer til sin treningsgruppe.

Utøvere:
Dere trenger ikke registrere dere ved ankomst Friidrettsstadion. Vi har påmeldingslistene og kan bruke disse til evt. sporing. Vi har IKKE avkryssing på løpsøvelsene, men dere møter direkte på startstedet i god tid før øvelsen starter. Det er likt som på de tekniske øvelsene.

Publikum:
Ved ankomst Friidrettsstadion, eller underveis til stevnet, må ALLE publikum registrere fremmøtet via en QR-kode. På den måten får vi oversikt over hvem som har vært tilstede på stevnet. Listene blir kun benyttet dersom det skulle bli behov for smittesporing, og blir automatisk makulert etter 14 dager.

Vi vil også minne om de generelle smittevernreglene som vi har hatt med oss i mer enn et år nå. De bør være godt kjent, men likevel:
Min 1 m. avstand, god håndhygiene og holde seg hjemme dersom en har symptomer og ikke føler seg helt i form.

Vi ønsker alle utøverne lykke til, og gleder oss til å komme i gang!

 

 

ARRANGEMENTSSPONSOR:

GENERALSPONSOR: