MEDLEMSKONTINGENT 2021

Publisert: mandag 4. januar 2021

MEDLEMSKONTINGENT 2021

Det ble tidligere i dag sendt ut e-post vedr. innbetaling av medlemskontingent og treningsavgift for 2021. Dette var dessverre feil, og vi beklager utsendelsen.

De som har fått tilsendt denne e-posten fra oss, kan se bort fra henvendelsen og avvente betaling frem til vi sender ut ny melding om årets kontingent.
Vi beklager igjen.