Årsmøte HIL Friidrett – utsatt til 25. mars

Publisert: torsdag 28. januar 2021

Årsmøte HIL Friidrett – utsatt til 25. mars
Mandag ettermiddag ble det klart at de lokale smitteverntiltakene forlenges tom. 15. mars. Det begrenser fremmøtet på f.eks. et årsmøte til 10 personer.

Styret i HIL Friidrett har derfor bestemt at årets årsmøte blir utsatt til torsdag 25. mars kl. 19:00.

En ønsker lengst mulig å holde åpen muligheten for et fysisk årsmøte, og håper selvsagt at nye retningslinjer tillater det etter 15. mars.

Om det ikke lar seg gjøre med et fysisk årsmøte, vil uansett årsmøtet bli avholdt torsdag 25. mars, men da i digital form.

Styret kommer tilbake til praktiske ting rundt avviklingen etter 15. mars.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes pr. e-post til styreleder Morten Vestvik: morten2.vestvik@gmail.com og må være innkommet innen 25. februar 2021.
Denne fristen er satt i forhold til opprinnelig dato på årsmøtet.
Vanlige årsmøtesaker.
Alle medlemmer hjertelig velkommen!

Styret