Oppdatering om aktivitetene i HIL Friidrett.

Publisert: onsdag 20. mai 2020

Dagene og ukene går, og samfunnet begynner smått om senn å komme tilbake til mer normale tilstander – dog med endel flere restriksjoner og tilpasninger til smittevernreglene.

Trening:
For HIL Friidrett sin del betyr det at treningsaktivitetene har startet opp, og fra fredag 22. mai har alle årsklassene født 2013 og eldre et tilbud om trening, til de treningstidene som de hadde før koronapandemien satte en stopper for alle aktivitet.
Treningen foregår på Friidrettsstadion, og trenerne ønsker at alle melder fra om hvem som kommer.
Da får vi god oversikt over antall og kan dimensjonere ressursene og planlegge hver trening best mulig. P.t. er det regelen om maks 20 i hver treningsgruppe som gjelder, og derfor må en vite på forhånd hvor mange som kommer på trening.

Stevner:
Stevneaktiviteten blir selvsagt også skadelidende, og mye er utsatt og/eller avlyst.
Etter retningslinjer fra Friidrettsforbundet er det nå åpnet for mindre stevner, og styret har vedtatt å avvikle tre mindre kretsstevner med et lite utvalg øvelser på Haugesund Friidrettsstadion denne våren.
Dato for avvikling blir. 27. mai, 10. juni og 17. juni (se mer info i kalenderoppføring).

Stevnene blir arrangert ihht. generelle smittevernregler fra FHI, samt NFIFs retningslinjer.

Daglig leder.
Større aktivitet i klubben medfører også at permitteringsgraden for daglig leder er redusert til 50 % fra mandag 18. mai. Det betyr at han vil være tilstede på kontoret mer enn en dag pr. uke.

Det er fortsatt svært liten aktivitet i DeepOcean Arena, og garderobene er fortsatt stengt.
Alle innendørs treninger må avklares med leder i sportslig utvalg Jostein Salemonsen eller styreleder Morten Vestvik.

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake på trening og håper at ting vil normalisere seg enda mer utover sommeren. I mellomtiden må vi være tålmodige og ta godt vare på hverandre.

 

 

GENERALSPONSOR: