Mini-HIL vårsemester 2020

Publisert: mandag 27. januar 2020

Mini-HIL vårsemester 2020

Vi har fått en stor og gledelig respons på aktivitetstilbudet vårt miniHIL denne våren.
Dette medfører at vi dessverre ikke kan ta inn flere i aldersgruppen 3-5 år før noen andre slutter. Årsaken er at vi ønsker å gi de minste et tilbud om aktivitet hele tiden de er innom hallen. Blir gruppen for stor, vil det lett bli kødannelse rundt på stasjonene, og det ønsker vi ikke.

Vi har også merket oss at noen har med mindre søsken, som ikke er meldt på treningen, og at de blir med på aktivitetene. Det kan vi dessverre ikke tillate.
Noen av øvelsene krever litt forklaring før de gjennomføres, og lederne har ikke anledning til å bruke ekstra tid på forklaring til de som ikke er gamle nok. Det er en grunn til at vi har åpnet dette aktivitetstilbudet for aldersgruppen 3-5 år.
Regner med at det er forståelse for dette, og ber om at foreldre/foresatte passer på at ungene som utfolder seg i hallen er i den rette aldersgruppen.