Årsmøte Aldermannslauget

Publisert: tirsdag 9. januar 2018

Årsmøte Aldermannslauget

Årsmøte i Aldermannslauget avholdes i klasserommet i DeepOcean Arena torsdag 25. januar kl. 19:00.

Årsmelding, regnskap, valg og innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes for styret innen mandag 22.1. og sendes pr. e-post til: ha-chris@online.no

Etter avvikling av årsmøtet ønsker styret at de fremmøtte kan diskutere årets sommerutflukt.

Vel møtt!

 

Styret