Årsmøte HIL Orientering

Publisert: Tirsdag 18. februar 2014 kl. 20:00

Årsmøte i HIL Orientering i DOA kl 20.00

Info blir lagt ut her i forkant av møtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Sakliste årsmøte – i henhold til lagets lov:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(Det er kun de som ikke ble valgt for to år som skal velges) – leder og nestleder må velges hvert år.

Dokumenter:

dekningsmatrise 2014 

forslag-org-plan-2014

 Styrets årsrapport 2013

Årsrapport Kart 2013 

Årsrapport o-hytta 2013 

ÅRSRAPPORT SPORTSLIG UTVALG 2013

 Årsrapport tur-O

Rapport Djupadalten2013