Medlemskap i HIL Orientering

Publisert: onsdag 26. august 2015

Nye medlemmer kan melde seg inn i HIL Orientering ved å logge inn på Min idrett:

https://minidrett.nif.no/

og søke om å bli medlem. Det vil da stå at søknaden er under behandling til vi har bekreftet den.

Medlemmer skal ikke betale kontingent i HIL Orientering om de er medlem i HIL Friidrett, eller motsatt.

Medlemskontingent 2015:
Familie: 1.500,-
Barn/ Student: 950,- Halvårskontigent barn/Student høsten 2015: kr. 500,-
Voksen: 1.100,-

Som medlem kan du delta på treninger/ samlinger løp og reiser i regi av HIL Orientering. Dette er beskrevet litt om egenandeler etc i organisasjonsplanen.

Organisasjonsplanen oppdateres hvert år, og beskriver hvordan HIL Orientering er organisert, de ulike utvalg, samt regler for medlemmer, egenandeler etc. Organisasjonsplan 2015   HIL Orientering.

Hva dekker klubben link til dekningsmatrise 2015