Bedrift

Informasjon om Bedriftsorientering:

 

 

Terminliste 2017

BIN Nord-Rogaland:Oppdatert terminliste vil bli tilsendt alle som har oppgitt e-postadresse til utvalget, den vil ligge på http://rogaland.bedriftsidretten.no/   og  http://hilorientering.no/   og vil bli tilgjengelig på alle løp.

Mikal Liknes                        91 14 76 18          mili@cowi.no

Hildegunn Kalleland          91 61 39 34          hka01@karmoy.kommune.no

Tor Storesund                     93 20 62 29          tor@m-a.no

Jana-Elena Koser              40 46 26 60          jko@hkraft.no