Bedrift

Informasjon om Bedriftsorientering:

Terminliste bedrift 2018

BIN Nord-Rogaland:Oppdatert terminliste vil bli tilsendt alle som har oppgitt e-postadresse til utvalget, den vil ligge på http://rogaland.bedriftsidretten.no/   og  http://hilorientering.no/   og vil bli tilgjengelig på alle løp.

Hildegunn Kalleland 91 61 39 34   hka01@karmoy.kommune.no