Terrengløpskarusell 1

Publisert: Onsdag 26. mars 2014 kl. 18:00

Utskriftsvennlig invitasjon Terrengløpskarusellen.
TIDSSKJEMA LØP 1
STARTLISTE LØP 1

Haugesund IL inviterer til den årlige Terrengløpskarusellen og som vanlig i Haraldsvang naturpark.

Løpsdatoer:
Onsdag 26. mars kl. 17.45
Onsdag 02. april kl. 17.45
Onsdag 09. april kl. 17.45

Løyper som tidligere, Løypelengder:
Rekrutter gutter/jenter 2007/06/05 315 meter
Gutter/jenter 2004/03/02 620 meter
Gutter/jenter 2001/00 840 meter
Jenter 1999/98/97/96/95 840 meter
Gutter 1999/98/97/96/95 1100 meter
Kvinner sen /veteran 840 meter/3800m
Menn sen/veteran 3800 meter

Premiering:
Etter tre løp der to av løpene teller. Deltakelse i to løp kreves for premiering. Hver deltaker kan bare bli premiert i en klasse. Premiering i DeepOcean Arena umiddelbart etter løpene siste løpsdag 09. april. I rekruttklassen blir alle som har deltatt premiert. Klassene 10-11-12 premieres alle med minimum 2 løp. Tidsskjema på HILs hjemmeside.

Startkontingent:
Menn/kvinner kr. 150, gutter/jenter kr. 100, rekrutter kr. 50 for karusellen under ett. Overføres konto 3240 06 00502.
(MEDLEMMER I HIL BETALER IKKE STARTKONTINGENT)

Påmelding:
Sendes som e-post til følgende adresse post@haugesundil.no og må være oss i hende senest mandag 24. mars for 1. løp. Påmeldingen gjelder for alle løpene, men de som ikke er påmeldt til 1. løp må melde seg på senest mandag før løpsdagen på løp 2 og 3.
HIL-medlemmer kan bruke e-post adresse som ovenfor eller skrive seg på påmeldingsliste i DeepOcean Arena.
Øvrige opplysninger på telefon 52 22 34 00 eller 900 80176.

Startnummer:
Startnummer utdeles for alle løpene under ett,
HUSK DERFOR Å TA MED STARTNUMMERET HVER GANG. Lagleder/trener eller den aktive er selv ansvarlig for at det brukes samme startnummer hver gang.

Det blir enkel kafé/kiosksalg under alle løpene.
NB! Ingen parkering inne i Haraldsvang eller utenfor DeepOcean Arena.

Vi minner samtidig om Haraldsvangstafetten og Framtidstafetten 10-16 år, som i år arrangeres onsdag 23. april i Haraldsvang. Egen innbydelse blir sendt ut senere.