Rekruttrening og kveldsmat på O-hytta. Møt kl. 18.00 ved Stemmen.

Publisert: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 18:00