Rekruttleir ved o-hytta

Publisert: Lørdag 2. juni 2018

Samling for alle fra 1-7. klasse. Treninger og sosialt samvær.