Pakking av Tur-O mapper + pizza

Publisert: Tirsdag 18. mars 2014 kl. 19:30

Pakking av Tur- O mapper og pizza for ungdommene 14+

Starttidspunkt vil bli lagt senere – kanskje 19.30??