NK 3, lang, Lyngholmen, Sveio. Felles kjøring fra DOA kl. 17.15

Publisert: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 17:15

Invitasjon: Sveio Orienteringslag innbyding nærløp 24. mai 2016

Oppdatert informasjon:
Hei

Litt info om Nær-o-løpet fra Lyngholmen tirsdag 24. mai 2016
Kartutsnitt med påtrykte løyper vil bli delt ut i form av papir som skal tola regn og jamvel kunne dyppast i blaute myrar utan å bli øydelagde.
Karta blir tilgjengelege i følgjande målestokkar:
Løype N: 1. 5000
Løype C: 1: 5000
Løype B: 1: 7500
Løype A: 1: 7500
Sjå elles vidare info om kart, terreng og løyper innbydinga til løpet som ligg i Eventor og på Sveio O-lag si heimesidewww.sveiool.org. Info finn du og på Sveio O-lag si Facebook-side.
Som ein apertif på kva løparane har i vente, legg me ved eit kartutsnitt med påtrykt løype, som skal brukast av deltakarane i Løype N. Dermed kan nybegynnarar og andre som er urøynde i o-sporten få høve til å gjera seg litt kjent med kart og terreng før frammøte og start.
NB. Arrangøren minner igjen om at Lyngholmen er ein idyllisk stad, men har få P-plassar. Me er så heldige å få låne private parkeringsrområde hos fleire grunneigarar. Desse må me utnytta på ein god måte. Følg tilvising frå P-vakter. Reis saman slik at det ikkje blir fleire bilar i området enn nødvendig.
Velkommen til Nær-o-løp!
Mvh
Sveio O-lag