Møte i Aldermannslauget

Publisert: Torsdag 21. mai 2015 kl. 19:00

Styret har tenkt at dette blir dato for årets utflukt/vårtur.

Nærmere informasjon om tid og sted kommer senere.