Medlemsmøte HIL Orientering kl. 19.00

Publisert: Mandag 18. september 2017 kl. 19:00

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte for alle medlemmer i HIL Orientering mandag 18. september kl. 19.00.

Arbeidet med planer for ny o-hytte har kommer langt,  og styret ønsker nå å gå inn for å bygge ei ny o-hytte.

Denne kvelden vil prosjektkomiteen legge fram oppdaterte tegninger, planer og økonomi for ny o-hytte.

Det blir anledning til å stille spørsmål og diskutere planene både med prosjektkomiteen og styret.

Medlemsmøtet er et steg på veien mot et ekstraordinært årsmøte, som planlegges avholdt innen utgangen av oktober, der klubben kan vedta bygging av ny hytte.