Kompetansehevingshelg på Gardemoen

Publisert: Lørdag 3. desember 2022

Mange gode kurs og seminarer:

Klikk for å få tilgang til Kompetansehelg_2015_informasjon.pdf

Send en e-post til grethevie@gmail.com, om du er interessert i å delta.