Kick-off møte med alle tillitsvalgte

Publisert: Mandag 15. april 2013 kl. 19:00

Er du klar for friidrettsåret 2013? Vi inviterer til kick-off MANDAG 15.APRIL KL 19  i DeepOcean Arena.

Vi ber alle tillitsvalgte om å møte denne kvelden. Styrets leder, Thomas Bergh, vil gå gjennom planene for 2013 og det  vil bli anledning til å treffe de dyktige medlemmene i andre komitéer.

Styret ber spesielt om at alle medlemmene i komitéen for Mailekene   møter, det vil bli et kort møte med medlemmene her i etterkant.

SU innen 14.april.