Innendørsstevne 3 _ AVLYST

Publisert: Søndag 21. mars 2021 kl. 12:00

P.g.a. den pågående

Innbydelse

Link til påmelding

Sesongens tredje innendørsstevne er terminfestet til søndag 21. mars med stevnestart kl. 12.00.

Startliste, tidsskjema, funksjonærliste mv. vil foreligge senest 19. mars.

Alle arrangement/stevner som blir arrangert av HIL Friidrett  vil være innenfor de retningslinjer som FHI har gitt og som NFIF har tilpasset friidretten i Norge. Det betyr i ytterste konsekvens at stevnet også kan bli avlyst, dersom faren for smittespredning tilsier det.