Infomøte Danmarkstur

Publisert: Tirsdag 4. mars 2014 kl. 19:00

Vi samles i kafeen kl 19.00 (rett etter Rekruttreningen) og får informasjon om Danmarksturen,

Viktig at alle som ikke har vært med før møter, samt foresatte til de som skal reise alene og ikke har vært med før