Høstjakta løp 2, Lindøy, start 12:00-12:30, egen startliste

Publisert: Søndag 11. oktober 2015

Høstjakta – en spennede uhøytidlig o-konkurranse

Høstjakta arrangeres søndagene i oktober. Løypene er vanligvis på 3 km, B/A-nivå.
Det er også nybegynnerløyper (N-nivå) for rekruttene

Regler for høstjakta:
-Det er poengraking og det det gjelderå få lavest mulig poengsum.
-Vinneren av et løp får 1 poeng, nummer to får 2 poeng, nummer tre 3 poeng etc.
-Deltakere som ikke er med i alle løp får høyeste aktuelle poeng fra de løpene de ikke er med på i sammendraget. (Her lønner det seg å stille opp på alle løp)
-I det første løpet løpes det på tid og poengene føres etter plassering på resultatlista. (Her får de beste en fordel men det gjør de ikke i de neste løpene)
– I andre, tredje og fjerde løpet er det jaktstart. Det utarbeides en startliste fra det/de foregående løpet/løpene hvor den beste tiden til den enkelte løper inngår i beregning av starttiden, altså den kortest anvendte tiden på de tidligere løpene. Løperene med dårligst resultater fra foregående løp starter først. Alle med tid på 30 min. eller mer bak bestetid starter i fellesstart kl 12:00 Løperne starter videre etter tidsdifferansen bak bestetid fram til sist startende, den med best tid som da starter kl 12:30. Løpere som ikke var med på noen av de foregående løpene starter sammen med beste løper fra listen. (til slutt) Første løper i mål vinner, andre løper blir nr 2 etc. Poengene føres etter plassering over målstrek og ikke etter faktisk tid. (Det lages også en liste over faktisk tid for å bestemme starttider i påfølgende løp)
-Poengene fra alle løpene legges sammen og løperen med lavest poengsum er årets vinner av HØSTJAKTA.

 

Nybegynnerene har ranking etter vanlig metode med 1000 poeng til vinner etc

Premiering på Julefesten i desember.