Første utetrening for rekrutter 6-12 år. Møt v/paviljongen i Haraldsvang kl. 18.00

Publisert: Tirsdag 29. mars 2016 kl. 18:00

TRENINGSPLAN REKRUTTER VÅREN 2016