Ekstraordinært årsmøte HIL allianse kl.19.00

Publisert: Onsdag 22. mai 2013 kl. 20:00

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i HIL allianse, saker som ikke ble ferdig behandlet i ordinært årsmøte vil bli behandlet her. Møtet avholdes i DOA kl. 19.00

Sakspapirene legges her senest en uke før årsmøtet. Disse kan også fås på dagtid ved henvendelse 2. Etg i DOA hos daglig leder HIL friidrett.

Vedtas på ekstraordinært årsmøte:

1: Organisasjonsplan 2013
2: Lov HIL Allianse
3: Regnskap HIL Koret – balanse     Konsolidert regnskap (m alle grupper)

4: Budsjett HIL Allianse 2013 konsolidert (m alle grupper)
4: Budsjett HIL Koret 2013

Vedtatt på ordinært årsmøte
Regnskap HIL Allianse 2012
Styre 2013 (valgt på ordinært årsmøte)