Årsmøte i Aldermannslauget.

Publisert: Torsdag 20. februar 2020 kl. 19:00

Årsmøte i Aldermannslauget.

Årsmøte i Aldermannslauget avholdes i storsalen i DeepOcean Arena torsdag 20. februar kl. 19:00.

Styrets årsberetning.

Årsmelding, regnskap, valg og innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes for styret innen mandag 10.2. og sendes pr. e-post til: ha-chris@online.no

 

Alle medlemmer hjertelig velkommen.

 

Styret