Årsmøte HIL Orientering

Publisert: Onsdag 25. februar 2015 kl. 18:30

Årsmøte i HIL Orientering i DOA kl 18.30

Info blir lagt ut her i forkant av møtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Sakliste årsmøte – i henhold til lagets lov:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

— Styrets årsrapport 2014   Orienteringshytta Djupadalen     Turorienteringsgruppen 2014 ÅRSRAPPORT SPORTSLIG UTVALG 2014  Årsrapport Kart 2014

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker.

– ingen innkomne forslag

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

— forslag-org-plan-2015

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.