Årsmøte HIL Allianseidrettslag

Publisert: Tirsdag 10. mars 2020 kl. 20:00

Årsmøte HIL Allianseidrettslag

Innkalling til årsmøte.

Årsmøtet i HIL Allianseidrettslag finner sted tirsdag 10. mars kl. 20.00 i klasserommet i
Deep Ocean Arena.

Vanlige årsmøtesaker.

Dagsorden for årsmøtet blir publisert i uken før årsmøtet.

Årsrapporter:
Årsberetning, regnskap/budsjett og balanse HIL-koret.

Årsberetning Aldermannslauget

Regnskap/balanse Aldermannslauget

Resultatregnskap med budsjett og balanse HIL Allianseidrettslag

Varslingsrutiner for HIL.

Innkomne saker:
HIL Rådet – innsendt forslag fra Jan S. Steffensen og Per Bjarne Myhre.
Rutiner for varsling – innsendt forslag fra Jan S. Steffensen og Pr Bjarne Myhre 

Saker som ønskes behandlet må være innkommet styret 14 dager før årsmøtet
og sendes innen 25. februar 2020 til styreleder Lars Bjarne Røvang: lbr196@gmail.com

 

Velkommen!

 

Styret