Årsmøte HIL Allianse

Publisert: Tirsdag 24. mars 2015 kl. 20:00

Det blir Årsmøte i HIL Allianse:
Dato: Tirsdag 24.03.2015
kl 20:00 i DeepOcean Arena.

Saker som ønskes behandlet må være levert styret før 10.03.15

Sakspapirer vil være tilgjengelig en uke før årsmøtet.

***************************************************************
Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlemmerog 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Endelig agenda for årsmøtet i HIL Allianse