Årsmøte Aldermannslauget

Publisert: Torsdag 26. januar 2017 kl. 19:00

Årsmøte i Aldermannslauget avholdes i storsalen i DeepOcean Arena torsdag 26. januar kl. 19:00.

Vanlige årsmøtesaker.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes for styret innen mandag 23.1. og sendes pr. e-post til: bjaha@online.no

Vel møtt!

 

Styret