Bygging av ny skole og idrettshall.

Publisert: mandag 26. juni 2023

Bygging av ny skole og idrettshall.

De som har vært i området rundt DeepOcean Arena den siste tiden, kan ikke ha unngått å legge merke til et omfattende anleggsarbeid rett sør for hallen.

Dette skyldes at det skal bygges ny skole og ny idrettshall, som erstatning for eksisterende Haraldsvang skole og Haraldshallen. Tidshorisonten for dette omfattende byggeprosjektet er omlag 4 år, og planlegges – i korte trekk – gjennomført i følgende rekkefølge:

  • Først bygges ny skole med planlagt åpning og ferdigstillelse august 2025.
  • Når elevene og lærere er flyttet inn i ny skole planlegger en å rive Haraldsvang skole.
  • Ny idrettshall bygges der skolen står i dag, og oppstart av det arbeidet planlegges til høsten 2025.
  • Åpning og innflytting i ny idrettshall er tenkt gjennomført i løpet av 2027, og da gjenstår riving av Haraldshallen og opparbeiding av den tomten til et flott grøntområde/lek/parkanlegg.

Når dette omfattende arbeidet er unnagjort, vil nærområdet her få et helt annet uttrykk og utseende og fremstå som betydelig oppgradert. Dette vil bli et veldig fint område for byens befolkning – både til aktivitet og rekreasjon. Dette gleder vi oss til, men det medfører altså en del tiltak underveis, som vi alle må forholde oss til.

Det mest i øyenfallende nå i oppstarten er det massive gjerdet som er satt opp rundt anleggsområdet. Det medfører bl.a. at den normale tilkomstveien til DeepOcean Arena fra sør i Hanne Hauglands veg er stengt, og vil i de nærmeste årene være stengt for allmenn ferdsel. Den nye veien frem til DeepOcean Arena går via parkeringsplassen vest for Ishallen og parallelt med eksisterende gang- og sykkelsti mot Klatrehallen og i en skarp høyresving opp til DeepOcean Arena. Det understrekes at det kun et helt nødvendig passasjer og varetransport som kan benytte denne veien, og at farten må tilpasses både veiens beskaffenhet og hensynet til myke trafikanter på gang- og sykkelsti.

SIKKERHETEN har naturlig nok svært høy prioritet for utbygger Haugesund kommune, og fra anleggsledelsen har vi fått følgende melding:

Backe Rogaland er som kjent kontrahert av Haugesund kommune for å bygge nye Haraldsvang ungdomsskole og flerbrukshall.  Vi ønsker å informere ut til naboer av byggeplass så godt som mulig og har i den forbindelse opprettet to kanaler dere kan nå oss på for å få informasjon når det er noe særskilt som skjer på byggeplass.

  • Dersom dere har tilbakemeldinger til oss kan dere nå oss på denne mailadressen info.haraldsvang@backe.no
  • Dere kan også melde dere på infobrev via denne nettsiden: www.Haraldsvang.Backe.no Denne er ikke operativ enda, men blir det i løpet av få dager, her finnes også generell informasjon om prosjektet.
  • Dere kan selvfølgelig også komme innom brakkeriggen vår om det er noe spesielt. Riggen er plassert mellom Haraldshallen og HIL-hallen. Byggeledelsen til Backe befinner seg i 2. etasje til venstre når dere kommer inn.

Vi starter nå som kjent med grunnarbeider på den nye byggeplassen slik Haugesund kommune har informert om via sitt sms varslingssystem.  Vi er allerede godt i gang med riggarbeider, skoging og rensk av fjell før sprengning av fjell starter. Det vil bli økt tungtransport i området da det er mye masser som skal inn/ut i forbindelse med graving, det finnes mer informasjon om dette på nettsiden. Birkeland sine sjåfører har hatt en sikker jobb analyse for arbeidet med transport til og fra byggeplass da det er mye myke trafikanter i området. Ett av tiltakene er at vi begrenser transport med tyngre kjøretøy på tidspunktene elever går til og fra skolen. Vi vurderer også fortløpende følgemann på bilene og vaktordning ved port.

Ønsker at dere som naboer og ledere for deres organisasjoner hjelper oss med å nå ut til flest mulig og informerer ut til deres medlemmer om at de må være ekstra aktsomme når de ferdes i området rundt byggeplass. Det er også en kjensgjerning at det er mange som synes det er spennende med byggeplasser – Det er store maskiner i sving og mye som skjer. Det er derfor ekstra viktig at dere informerer om at byggegjerdene MÅ respekteres, vi vil ikke ha uvedkommende inn på byggeplass nå som grunnarbeidene starter.

Som nevnt over, ta kontakt dersom dere har tilbakemeldinger.

 

SOM EN AV DE NÆRMESTE NABOENE ØNSKER VI LYKKE TIL MED ARBEIDET, OG GLEDER OSS VELDIG TIL DET MESTE AV ANLEGGSARBEIDET ER UNNAGJORT.