Innkalling til Årsmøte HIL Orientering

Publisert: mandag 6. februar 2023

Innkalling til Årsmøte HIL Orientering

Til alle medlemmer

Det blir årsmøte i HIL Orientering mandag 6. mars 2023 kl 19.00

Sted: Deep Ocean Arena.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. dvs senest 20. februar 2023. Saker sendes til orientering@haugesundil.no

Saksliste legges ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet

Hilsen Styret