Årsmøte HIL Orientering

Publisert: mandag 27. februar 2023

Det avholdes årsmøte i HIL Orientering mandag 6.mars kl 19.00

Sted: Deep Ocean Arena

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Velge dirigent(er). 
 3. Velge protokollfører(e). 
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 5. Godkjenne innkallingen. 
 6. Godkjenne saklisten. 
 7. Godkjenne forretningsorden. 
 8. Behandle idrettslagets årsberetning Årsrapport 2022_
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning. Regnskap legges fram på årsmøtet 
 10. Behandle forslag og saker
  -Innkomne saker: Forslag om at Hil Orientering trekker seg fra samarbeidet med Hil Friidrett om å arrangere Djupadalten – saken legges fram på årsmøtet 
 11. Fastsette medlemskontingent. 
 12. Vedta idrettslagets budsjett. Budsjettet legges fram på årsmøtet. 
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Organisasjonsplanen legges fram på årsmøtet. 
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem.
  b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.