FORNYELSE AV SAMARBEIDSAVTALE

Publisert: onsdag 6. april 2022

FORNYELSE AV SAMARBEIDSAVTALE
Nylig signerte Haugesund IL og Haugesund Sparebank en ny samarbeidsavtale.
Dette er en forlengelse av et langvarig samarbeid, som strekker seg tilbake til midten av åtti-tallet, og betyr at Haugesund Sparebank blir generalsponsor for Haugesund Idrettslag også de kommende tre årene.

Det var leder i HIL Allianseidrettslag Lars Bjarne Røvang som signerte avtalen på vegne av idrettslaget, og han uttrykker stor glede over at avtalen med Haugesund Sparebank fornyes. «I en tid preget av usikkerhet rundt mye av den virksomheten vi driver, og hvor store arrangement vi kan avvikle, er det viktig å få på plass avtaler som sikrer økonomisk forutsigbarhet», sier Røvang.

Adm. banksjef Bente H. Syre på sin side var aldri i tvil om at banken ønsket å fortsette samarbeidet med Haugesund IL.
«HIL-navnet står godt plantet i folks bevissthet, som et positivt innslag i byens idrettsmiljø, og dette vil gjerne banken støtte opp om», uttaler Syre. Hun berømmer særlig den innsatsen som daglig blir lagt ned av mange frivillige, for å skape gode og trygge aktivitets- og treningstilbud for barn og ungdom.

 

 

 

GENERALSPONSOR FOR HAUGESUND IDRETTSLAG: