JUBILEUMSFEST HAUGESUND IL 115 ÅR

Publisert: tirsdag 30. november 2021

JUBILEUMSFEST HAUGESUND IL 115 ÅR

Lørdag den 27. november markerte Haugesund IL sine første 115 år med en fin jubileumsfest i DeepOcean Arena. Rundt 65 medlemmer var samlet, og de fikk en fin opplevelse sammen med gode idrettsvenner.

Et viktig innslag på jubileumsfesten, var utdeling av hederstegn til noen av klubbens medlemmer.
Det ble delt ut fortjenestemedalje i både sølv og gull, i tillegg til to æresmedlemskap.

Æresmedlemskap er lagets høyest utmerkelse og gis til personer som har lagt ned særdeles stor innsats for laget gjennom mange år.

Nye æresmedlemmer i Haugesund Idrettslag:

F.v.: Bjarne Håvik og Karsten M. Digernes.

 

Fortjenestemedalje i gull deles ut til personer for fremragende idrettsinnsats i min. 20 år, eller som har bidratt med fortjenstfullt virke for laget gjennom min.20 år.

Gullmedaljer ble tildelt f.v.: Gunhild Haukeland, Leif Einar Narheim, Kirsten M. Hausken.
John Harris-Christensen og Kåre Osmundsen ble også tildelt gull, men var ikke tilstede under overrekkelsen.

Sølv deles ut til personer for fremragende idrettsinnsats i min. 10 år, eller som har bidratt med fortjenstfullt virke for laget gjennom min.10 år.

Følgende ble tildelt fortjenestemedalje i sølv: f.v. Lars Bjarne Røvang, Espen Ydstebø, Jon Helge Lindgren, Jostein Salemonsen, Tor Hagland, Per Andersen.
John Kongshavn, Tony Liestøl, Gunnar Harris-Christensen, Sigleif Steinsvåg, Knut Steffen Kvala og Erik Utne Vie var ikke til stede under jubileumsfesten.

Velfortjent heder til mange og trofaste medhjelpere, som har utmerket seg med mangeårig og uegennyttig innsats til beste for Haugesund Idrettslag. GRATULERER!! 

 

Styret i HIL Allianseidrettslag hadde tatt på seg arbeidet med planlegging og gjennomføring av jubileumsmarkeringen, et verv de skjøttet på best mulig måte.