Innkalling til årsmøte HIL Allianseidrettslag

Publisert: onsdag 14. april 2021

Innkalling til årsmøte HIL Allianseidrettslag

Årsmøtet i HIL Allianseidrettslag finner sted torsdag 6. mai kl. 20.00 på TEAMS.

Stemmeberettigede medlemmer, som ønsker å delta på årsmøte, må melde seg på forhånd ved å sende en e-post til LBR196@gmail.com.  Frist på påmelding settes til torsdag 6.mai kl 12:00

De som melder seg på vil få en link til årsmøte og få tilsendt årsberetningen.

Praktisk gjennomføring av selve årsmøte vil bli informert om ved oppstart.

Dagsorden for møtet 6.mai

Oppdatert Organisasjonsplan

Velkommen!

Styret