Årsmøtet 2021

Publisert: onsdag 21. april 2021

HIL Orientering har avholdt digitalt årsmøte for 2021, med valg av styre og komiteer.
Dette er styret i 2021:

Leder Grethe Paulsen Vie
Nestleder/Sekretær  Helge Jørgensen
Kasserer  Sverre Bakkevig
Sportslig leder  Sigleif Steinsvåg
Leder Kart og IT utvalg  Madli Hjermann
Rekrutteringsansvarlig/barneidrett  Joakim Bjelland
Styremedlem Kari Anne Ringdal

Varamedlem / medlem ungdomsutvalg  Selma Steinsvåg

Oppdatert oversikt over komiteer ligger her. https://haugesundil.no/orientering/klubbinfo/