Tre topper i Djupadalen – 2. juledagsløpet 2020

Publisert: onsdag 9. desember 2020

Tre topper i Djupadalen – 2. juledagsløpet 2020

Det er nå 55 påmeldt til løpet. Se påmeldte her:
Maks deltagerantall er satt til 60 på grunn av antall lånebrikker. Vi åpner for flere deltagere, men en løper da uten brikke. Det vil si at en får rekkefølgen i mål, men ikke strekktider mellom toppene.

NB! Sko: terrengsko med eller uten med pigger – det er vått og sleipt i løypa

For femte gang arrangerer HIL orientering løpet Tre topper i Djupadalen – over Jøtnafjell, Arkafjellet og Steinsfjellet. Løpet starter kl. 12.00 2. juledag.

Oppmøte:

Løpet har start og mål ved O-hytta i Djupadalen, Se detaljert kart under (pkt. 7). Møt i god tid – 30 min før start for henting av startnummer og lånebrikke.

Påmelding og pris:

Alle som er 15 år pr. 31.12.2020 kan delta. Påmeldingen er bindende. Det er ikke mulig å selge/overta plass som allerede er tildelt. 

Deltageravgift, kr. 200,- betales inn på konto nr. 3240.07.37885 eller VIPPS HIL Orientering 91102 innen 24.12.2020. Merk betalingen med «Tre topper i Djupadalen».

Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade, avmelding eller lignende Det settes opp ventelister, ved avmelding blir første man på ventelisten kontaktet.

Påmelding Tre topper i Djupadalen 2020

  • DD dot MM dot YYYY
  • Deltageravgift, kr. 200,- betales inn på konto nr. 3240.07.37885 eller VIPPS HIL Orientering 91102 innen 24.12.2020. Merk betalingen med "Tre topper i Djupadalen".

Merking

Løypa er merket med små røde flagg hele veien og spesielt i stikryss, ved store retningsendringer og ved uklar sti. Alle løperne må studere løypa på forhånd, slik at du ikke løper feil. Kart er oppslått ved start og deles ut til de som vil løpe med kart.

For å få godkjent løpet, må løperne stemple på med emit-brikke på postene som er satt ut: Startpost, seks poster underveis i løypa: ved foten av hver topp, oppe på toppene og målpost. Etter målpassering leses tiden av. Postene er merket av på kartet.

Covid19 og smittevern

Myndighetenes smittevernråd om antall personer samlet, distansering mellom personer, personlig hygiene og hindring av smitte via berøring legger grunnen for arrangementets smitteverntiltak.

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta. Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon. Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta i arrangementer.

Smittevernansvarlig: Grethe Paulsen Vie (Tlf. 481 52 509).

Ta kontakt med smittevernansvarlig hvis du får påvist smitte etter arrangementet eller blir dårlig underveis.

Arrangøren sørger for:

Ved mange påmeldte: oppdeling av arrangement for å unngå at for mange personer samles ved start og målgang.

Desinfisering av hender og brikke før start og etter målgang, i tillegg til andre steder på arena og underveis i løpet.

Strekktider deles ikke ut ved målgang. De publiseres på nett etter løpet.

God plass på arena, start og mål slik at regelen om avstand kan overholdes.

For deltagere:

Konkurransene gjennomføres etter prinsippet kom-løp-dra hjem. Ingen skal være på stedet lenger enn nødvendig.

Følg arrangørens anvisning på arena. Husk avstandsregelen på 1 meter til alle som ikke bor i samme husstand.

Ikke bli stående på post etter at du har stemplet – trenger du en pause så trekk noen meter unna før du løper videre.

Ta med egen drikkeflaske.

Premie:

1., 2. og 3. premie i herre og dameklasse

Arrangør

HIL orientering

Kontakt:

Løpsleder: Erik Utne Vie

e-mail: erik.vie@gmail.com

Telefon: 99316503

Hjemmeside: haugesundil.no/orientering

Parkering på parkeringsplassen ved Stemmen

Kart

Kart over løypen: Tre topper i Djupadalen

Det vil være 6 stemplingsposter under løpet. For at løpet skal være godkjent må det være gyldig stempling på alle poster. Løypa er krevende med mange opp- og nedstigninger og til tider teknisk krevende løping.

Dersom du bryter løpet er det viktig at du gir beskjed umiddelbart til løpsleder.

Den enkelte er selv ansvarlig for å ta seg selv tilbake til start-/ målstedet eller steder etter eget ønske.

Traseen kan bli endret på kort varsel

Utstyr

Det anbefales terrengsko med pigger. Deltagerne kan låne EMIT-tag brikker som brukes til stempling på postene, dette oppgis i påmeldingen.

Drikke

Det deles ikke ut drikke. Ta med eget vann på flaske.

Sikkerhet:

Dersom det oppstår en situasjon som krever bistand utenfra benyttes offisielle nødnumre. I tillegg tas det kontakt med løpsleder på oppgitt mobiltelefon.

Den enkelte er selv ansvarlig for egen sikkerhet under løpet og for at han/hun er godt forberedt til å gjennomføre løpet. Les løpsbeskrivelsen nøye og følg med på den informasjonen som gis på løpets hjemmeside/facebook og info før start.

Bindende påmelding

Påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade e.l.

Avlysning

Ved avlysning av vårt arrangement før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Ved avlysning av løpet arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure beholder arrangøren startkontingenten.

Personopplysninger og bruk av personlige bilder

Ved påmelding til vårt arrangement, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister, som også blir lagt ut på web. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

Bruk av situasjonsbilder

Påmelding innebærer samtykke til at situasjonsbilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og facebook etter arrangementet. Slike bilder vil inngå i vårt fotoarkiv og kunne bli gjenstand for gjenbruk av lignende art, for eksempel tidsskrifter og publikasjoner. Bilder kan også bli brukt i kommersiell sammenheng.

Bildene benyttes for og til aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter. Ved videresalg av bilder har kjøperen ansvaret for at bruken skjer i samsvar med relevant regelverk.

Forsikring

Alle deltagere som melder seg på ”Tre topper i Djupadalen” må vite om ulike farer og risikoer dette innebærer. Arrangør kan ikke gjøres ansvarlig for noen form for skade som skulle skje løper i tilknytning til arrangementet. Skade menes her: skade på person og skade på ting. Arrangør har ikke noe ansvar for eventuelt tyveri. Med din påmelding bekrefter du at jeg ikke har eller har hatt sykdommer som kan framkalle akutte anfall, og jeg bekrefter at jeg ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arrangementet. Som deltaker skal du være klar over at du ikke er forsikret av arrangør HIL orientering dersom en ulykke/skade skulle oppstå under arrangementet.