Minneord – Karl Jørgen Haakonseth

Publisert: fredag 13. mars 2020

Minneord – Karl Jørgen Haakonseth

Haugesund Idrettslag har fått melding om at vårt kjære medlem Karl Jørgen Haakonseth har gått bort etter en tids sykdom. Karl Jørgen har i svært mange år vært en sentral støttespiller ifbm. lagets aktiviteter. Han kom først med i laget som trener for de yngste, allerede på 60-tallet. De fleste av medlemmene våre forbinder nok likevel Karl Jørgen først og fremst med friidrettens regelverk, der Karl Jørgen har stått i spissen for utallige dommerkurs. Som pedagog egnet han seg godt til dette, og med sin store interesse for friidrett klarte han alltid å få kursdeltakerne engasjerte i løsning av de mange og ofte kompliserte «nøttene» knyttet til regelverket. Med sin store kompetanse på dette feltet var han selvsagt en mann i første rekke å henvende seg til når overdommer og jurymedlem skulle utpekes, oppdrag han har tatt på seg i en årrekke.

Karl Jørgen hadde en naturlig autoritet. Kombinert med god innsikt og et godt overblikk over de oppgaver han ble utfordret på , fikk HIL anledning til å dra store veksler på hans kapasitet. Best kom dette til uttrykk da HIL bestemte seg for å søke om hovedmesterskapet i friidrett for 1981. Karl Jørgen påtok seg da oppdraget med å være leder for hovedkomiteen, et krevende plan- og tilretteleggingsarbeid i nærmere 2 år. Han gjorde dette med stor entusiasme og energi, og NM 81 ble da også et svært vellykket arrangement !

Senere ved lagets mange «offisielle» tilstelninger/markeringer var det ofte naturlig å be om Karl Jørgens assistanse som toastmaster eller festleder, der han loste arrangementene trygt i havn. Han visste hvorledes det skulle gjennomføres, og han hadde den fine evnen å få deltakerne til å føle seg velkommen og trives.

Karl Jørgen holdt kontakten med laget til livets slutt. De siste par årene var han preget av sykdom, men stilte likevel jevnlig opp til kameratslig samvær i Aldermannslauget der gamle friidrettshistorier alltid blir nye ! HIL takker for alt Karl Jørgen har betydd for laget, for alle de gode samværene, og vi er takknemlige for de gode minnene han har gitt oss.

Haugesund Idrettslag Friidrett