Årsmøte Haugesund IL Orientering

Publisert: tirsdag 4. februar 2020

Årsmøte Haugesund IL Orientering

Årsmøte HIL Orientering

Det blir årsmøte i HIL Orientering tirsdag 3.mars kl. 20.00 i klasserommet, Deep Ocean Arena.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning:Årsrapport HIl Orientering 2019_rev 02.03.2020
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning. Regnskap legges fram på årsmøtet
 10. Behandle forslag og saker
  Sak 1
  Varslingsrutiner
  HIL Orientering vedtok varslingsrutiner på årsmøtet i 2019, utarbeidet av styret i HIL Orientering.. Rutinene er nå revidert, slik at HIL Friidrett og HIL Orientering har likelydende rutiner. De nye rutinene er utarbeidet av ett styremedlem fra hver klubb. Styret foreslår følgende varslingsrutiner: Varslingsrutiner HIL Orientering

  Forslag til vedtak:
  Årsmøtet vedtar varslingsrutiner for HIL Orientering.

  Sak 2
  Styret foreslår at eventuelle endringer i varslingsrutinene i framtiden vedtas av styret i HIL Orientering.

  Forslag til vedtak:
  En eventuell revisjon av klubbens varslingsrutiner delegeres i framtiden til styret i HIL Orientering.

  Sak 3
  På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som trådte i kraft 1. januar 2020. En av dem var ny lovnorm for lovnorm for idrettslag. Loven gjelder fra 01.01.2020 uansett om den er vedtatt eller ikke på årsmøtet: Ny lovnorm Haugesund Idrettslag Orientering

  Forslag til vedtak:
  Årsmøtet vedtar ny lovnorm for Haugesund Idrettslag Orientering

 11. Fastsette medlemskontingent.
 12. Vedta idrettslagets budsjett. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Organisasjonsplanen legges fram på årsmøtet.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem.
 16. b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
 17. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 18. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 19. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

  Etter årsmøtet blir det orientering om bygging av ny o-hytte
  Vel møtt!

Hilsen styret i HIL Orientering