Tre topper i Djupadalen – 2. juledagsløpet 2019

Publisert: fredag 6. desember 2019

Tre topper i Djupadalen – 2. juledagsløpet 2019

For fjerde gang arrangerer HIL orientering løpet Tre topper i Djupadalen – over Jøtnafjell, Arkafjellet og Steinsfjellet.

Vel møtt til løp kl 12.00 2. juledag. Det er nå 34 påmeldte til løpet.
Møt opp i god tid (helst 30 min før start). Alle løper med startnr. Startnummer og lånebrikke hentes ved/inne i o-hytta før start. NB! Det er vått og sleipt i løypa. Det anbefales terrengsko/sko med pigger.

Løpet har start og mål ved O-hytta i Djupadalen, Se detaljert kart under (pkt. 7). Løypa er merket med små røde flagg hele veien og spesielt i stikryss, ved store retningsendringer  og ved uklar sti. Alle løperne må studere løypa på forhånd, slik at du ikke løper feil. Kart er oppslått ved start.

Terrengløpet går fra O-hytta. Deretter går turen opp på Jøtnafjell, ned til Solandsbakkane, opp til Arkafjell, ned via O-hytta, opp til Steinsfjellet og tilbake på O-hytta.

For å få godkjent løpet, må løperne stemple på med emit-brikke på postene som er satt ut: Startpost, eks poster underveis i løypa: ved foten av hver topp og oppe på toppene, i alt seks poster, og målpost. De som skal låne Emit-brikke henter de ei sekretariatet før start. Etter målpassering leses tiden av – og det kontrolleres om løperne har stemplet på alle poster.

Første kvinne/mann som passerer målstreken er vinner av løpet.

Vi kan ta i mot påmeldinger ved oppmøte o-hytta – siste frist er løpsdagen kl. 11.30.

1.Fakta om løpet:
Distanse: 10 km
Høydemeter: 500

Underlag: Terreng

2.Startkontigent:
Kr.200,- betales innen 26.12 kl. 11.00
Betales inn på konto nr. 3240.07.37885  – merk med navn
eller betal via VIPPS til HIL Orientering 91102. Merk betalingen med «Tre topper i Djupadalen».

3.Påmelding:
Påmeldingen er åpen t.o.m. 26.12.2017 kl. 11.00.

Påmeldingen vil være endelig bekreftet ved innbetaling av startkontigent.

Maks antall deltakere: 100
Alle som er 15 år pr. 31.12.2019 kan delta.
Påmeldingen er bindende.
Det er ikke mulig å selge/overta plass som allerede er tildelt.
Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade, avmelding e.l.
Det settes opp ventelister, ved avmelding blir første man på ventelisten kontaktet.

4.Premie:
1., 2. og 3.premie i herre og dameklasse

5.Arrangør
HIL orientering

Kontakt:
Løpsleder: Erik Utne Vie
e-mail: erik.vie@gmail.com
Telefon: 99316503
Hjemmeside: haugesundil.no/orientering

6. Parkering på parkeringsplassen ved Stemmen

7. Kart
Kart over løypen: Tre topper i Djupadalen

Det vil være 6 stemplingsposter under løpet. For at løpet skal være godkjent må det være gyldig stempling på alle poster. Løypa er krevende med mange opp- og nedstigninger og til tider teknisk krevende løping.

Dersom du bryter løpet er det viktig at du gir beskjed umiddelbart til løpsleder.
Den enkelte er selv ansvarlig for å ta seg selv tilbake til start-/ målstedet eller steder etter eget ønske.

Traseen kan bli endret på kort varsel

8. Utstyr
Det anbefales terrengsko med pigger. Deltagerne kan låne EMIT-tag brikker som brukes til stempling på postene, dette oppgis i påmeldingen.

9.Drikke
Vann og varn gløgg ved målgang

10. Sikkerhet:
Dersom det oppstår en situasjon som krever bistand utenfra benyttes offisielle nødnumre, i tillegg tas det kontakt med løpsleder på oppgitt mobiltelefon.
Den enkelte er selv ansvarlig for egen sikkerhet under løpet og for at han/hun er godt forberedt til å gjennomføre løpet. Les løpsbeskrivelsen nøye og følg med på den informasjonen som gis på løpets hjemmeside/facebook og info før start.

11. Bindende påmelding
Påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade e.l.

12. Avlysning
Ved avlysning av vårt arrangement før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.
Ved avlysning av løpet arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure beholder arrangøren startkontingenten.

13. Personopplysninger og bruk av personlige bilder
Ved påmelding til vårt arrangement, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister, som også blir lagt ut på web. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår
database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

14. Bruk av situasjonsbilder
Påmelding innebærer samtykke til at situasjonsbilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og facebook etter arrangementet. Slike bilder vil inngå i vårt fotoarkiv og kunne bli gjenstand for gjenbruk av lignende art, for eksempel tidsskrifter og publikasjoner. Bilder kan også bli brukt i kommersiell sammenheng.
Bildene benyttes for og til aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter. Ved videresalg av bilder har kjøperen ansvaret for at bruken skjer i samsvar med relevant regelverk.

15. Forsikring
Alle deltagere som melder seg på ”Tre topper i Djupadalen” må vite om ulike farer og risikoer dette innebærer. Arrangør kan ikke gjøres ansvarlig for noen form for skade som skulle skje løper i tilknytning til arrangementet. Skade menes her: skade på person og skade på ting. Arrangør har ikke noe ansvar for eventuelt tyveri. Med din påmelding bekrefter du at jeg ikke har eller har hatt sykdommer som kan framkalle akutte anfall, og jeg bekrefter at jeg ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arrangementet. Som deltaker skal du være klar over at du ikke er forsikret av arrangør HIL orientering dersom en ulykke/skade skulle oppstå under arrangementet.