Videreføring av samarbeidsavtale

Publisert: torsdag 25. april 2019

Videreføring av samarbeidsavtale

Haugesund Idrettslag og Haugesund Sparebank har nylig underskrevet en ny samarbeidsavtale.
Dette betyr at det langvarige og gode samarbeidet, som strekker seg tilbake til midten av 80-tallet, fortsetter, og avtalen gjør Haugesund Sparebank til generalsponsor for Haugesund IL de nærmeste tre årene.

Styreleder Lars Bjarne Røvang i Haugesund IL Allianseidrettslag er godt fornøyd med at samarbeidsavtalen blir fornyet for ytterligere tre år, og han trekker frem forutsigbarhet som et viktig moment for klubben.
For alle frivillige lag er det viktig å ha langsiktige og gode avtaler i bunn, slik at trenere og ledere kan konsentrere seg fullt og helt om sine kjerneområder. For Haugesund IL er det å legge forholdene best mulig til rette for aktive og gode treningsmiljø for barn og unge – det være seg friidrett eller orientering. Det gode miljøet i treningsgruppene har vært kjennemerket for klubben i alle år, og trygge og gode møteplasser og godt miljø er viktige for de unge også i dagens samfunn. Dette er viktige faktorer som klubben ønsker å ta vare på og føre videre.

Når treningstilbudet – i tillegg til breddeaktiviteten – er med på å løfte frem talenter og skape utøvere som hevder seg i nasjonal sammenheng, er vi på sporet, avslutter Røvang.

Haugesund Sparebank er på sin side svært godt fornøyd med å fortsette samarbeidet og ha Haugesund IL blant sine gode samarbeidspartnere. Bankens verdier om å være lokal, nær og personlig er godt sammenfallende med HILs målsetning om å ha et aktivitetstilbud til alle – hele livet.
Banken er en svært viktig bidragsyter til det lokale frivillige arbeidet, både gjennom samarbeidsavtaler og gavefond, og årsrapporten for 2018 viser stort engasjement til lag og foreninger på Haugalandet.

Avtalen åpner også opp for en ytterligere utvikling av samarbeidet, noe begge parter er interessert i og ønsker å bidra til.

Adm. banksjef Bente Haraldson Syre og styreleder Lars Bjarne Røvang smiler fornøyd etter å ha signert den tre-årige samarbeidsavtalen.

 

 

GENERALSPONSOR FOR HAUGESUND IDRETTSLAG: