Årsmøte HIL Allianseidrettslag

Publisert: onsdag 21. februar 2018

Årsmøte HIL Allianseidrettslag

Innkalling til årsmøte.

Årsmøtet i HIL Allianseidrettslag finner sted tirsdag 20. mars kl. 20.00 i klasserommet i
Deep Ocean Arena.

Vanlige årsmøtesaker.

Agenda/dagsorden for årsmøtet.

Årsrapportene legges ut en uke før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet må være innkommet styret 14 dager før årsmøtet
og sendes innen 6. mars 2018 til: jan.sigurd.steffensen@gmail.com

 

Velkommen!