Krokavassnuten opp – siste info før løpet

Publisert: lørdag 17. desember 2016

Krokavassnuten opp – siste info før løpet
Krokavassnuten opp – siste info:
Det er nå 60 påmeldteldte til løpet 2. juledag! Påmeldingen er stengt.
Møt opp i god tid, senest 11.30, for å hente din emit-brikke, startnummer og kart (hvis du ønsker det). De som har egen brikke må huske å ta den med. Det blir gjennomgang av start- og målgang rett før start. Mulighet for å skifte i telt. Det er kafé i o-hytta.
 Husk å betale  inn startkontingent på kr. 100,-.
 Vi oppfordrer ellers alle til å bli igjen til sistemann er i mål slik at alle blir heiet frem.

Velkommen til terrengløpet «Krokavassnuten opp» Løpet har start og mål ved o-hytta i Djupadalen, Se detaljert kart og løypebeskrivelse under. Løypa er merket i stikryss, ved store retningsendringer  og ved uklar sti. Første kvinne/mann i mål er vinner av løpet.

Vel møtt til løp kl 12.00 2. juledag.

Påmelding: Påmedlingen er stengt

For å få godkjent løpet, må løperne stemple med emit-brikke på postene som er satt ut. Det er viktig å stemple når du kommer i mål, for å få godkjent målgang og tid. Emit-brikke kan lånes i  sekretariatet. Emit brikkene blir også brukt til tidtaking, Vi oppfordrer løperne til å ta tiden på egen klokke.

1.Fakta om løpet:
Distanse: 10 km
Høydemeter: 380

Underlag: Terreng

2.Startkontigent:
Kr.100,- betales innen 24.12 kl. 12.00
Betales inn på konto nr. 3240.07.37885  – merk med navn
eller betal via Haugesund Sparebank sin nye app
SPING    – Last ned appen på mobil, registrer kort, søk opp Krokavassnuten opp og betal

3.Påmelding:
Fra 10.12.2016 kl.10:00 til 24.12.2016 kl. 12.00.

Påmeldingen vil være endelig bekreftet ved innbetaling av startkontigent.

Maks antall deltakere: 60
Alle som er 14 år pr. 31.12.2016 kan delta.
Påmeldingen er bindende.
Det er ikke mulig å selge/overta plass som allerede er tildelt.
Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade, avmelding e.l.
Det settes opp ventelister, ved avmelding blir første man på ventelisten kontaktet.

4.Premie:
1., 2. og 3.premie i herre og dameklasse
Premiering like etter siste løper i mål

5.Arrangør:
HIL orientering

Kontakt:
Løpsleder: Erik Utne Vie
e-mail: erik.vie@gmail.com
Telefon: 99316503
Hjemmeside: haugesundil.no/orientering

6. Parkering på parkeringsplassen ved Stemmen

7.Løypebeskrivelse:
Løypen er merket i med orange og hvite postskjermer og orange og hvite merkebånd:
Start fra O-hytta i Djupadalen 70 moh. Løypa følger grusveien mot Kattanakk, dreier inn til høyre på grusstien som krysser hogstflaten og går østover. Bratt opp til Jøtnafjell på sti/svaberg, her kan det være glatt. Over Jøtnafjell 200 moh. er stien lettløpt med mye berg. Bratt ned til Krokavassdemingen. Krysser demningen og følger tydelig sti som er teknisk krevende over Presten 200 moh., videre sørover til krysset opp til Krokavassnuten. God sti over Krokavassnuten, dette er løypas høyeste punkt, 250moh. Bratt ned mot Steinsfjellplatået, følg lettløp sti sørover mot Buafjell, her er det mulig å holde høy fart. Over Buafjell 220 moh., drei nordover, bratt ned. På sti nordover mot den nye grusveien. Krysser denne og over myr med svak sti. Ved stimøte ta til venstre og følg stien ned til Eivindsvatnet. Hold til venstre ned til vannet, følg stien på sørsiden ut på Langaneset, følg stien på nordsiden inn til broen som krysser bekken. Følg sti/grusvei opp til mål ved O-hytta.

Det vil være 5 stemplingsposter under løpet. På Jøtnafjell, Presten, Krokavassnuten, Buafjell og ytterst på Langaneset. For at løpet skal være godkjent må det være gyldig stempling på alle poster. Løypa er krevende med mange opp- og nedstigninger og til tider teknisk krevende løping.

Dersom du bryter løpet er det viktig at du gir beskjed umiddelbart til løpsleder.
Den enkelte er selv ansvarlig for å ta seg selv tilbake til start-/ målstedet eller steder etter eget ønske.

8.Utstyr:
Det anbefales terrengsko med pigger. Deltagerne kan låne EMIT-tag brikker som brukes til stempling på postene, dette oppgis i påmeldingen.

9.Drikke:
Utdeling av vann, saft, gløgg og pepperkaker i mål

10. Sikkerhet:
Dersom det oppstår en situasjon som krever bistand utenfra benyttes offisielle nødnumre, i tillegg tas det kontakt med løpsleder på oppgitt mobiltelefon.
Den enkelte er selv ansvarlig for egen sikkerhet under løpet og for at han/hun er godt forberedt til å gjennomføre løpet. Les løpsbeskrivelsen nøye og følg med på den informasjonen som gis på løpets hjemmeside/facebook og info før start.

11. Bindende påmelding
Påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade e.l.

12. Avlysning
Ved avlysning av vårt arrangement før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.
Ved avlysning av løpet på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure beholder arrangøren startkontingenten.

13. Personopplysninger og bruk av personlige bilder
Ved påmelding til vårt arrangement, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister, som også blir lagt ut på web. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår
database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

14. Bruk av situasjonsbilder
Påmelding innebærer samtykke til at situasjonsbilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og facebook etter arrangementet. Slike bilder vil inngå i vårt fotoarkiv og kunne bli gjenstand for gjenbruk av lignende art, for eksempel tidsskrifter og publikasjoner. Bilder kan også bli brukt i kommersiell sammenheng.
Bildene benyttes for og til aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter. Ved videresalg av bilder har kjøperen ansvaret for at bruken skjer i samsvar med relevant regelverk.

15. Forsikring
Alle deltagere som melder seg på ”Krokavassnuten opp” må vite om ulike farer og risikoer dette innebærer. Arrangør kan ikke gjøres ansvarlig for noen form for skade som skulle skje løper i tilknytning til arrangementet. Skade menes her: skade på person og skade på ting. Arrangør har ikke noe ansvar for eventuelt tyveri. Med din påmelding bekrefter du at jeg ikke har eller har hatt sykdommer som kan framkalle akutte anfall, og jeg bekrefter at jeg ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arrangementet. Som deltaker skal du være klar over at du ikke er forsikret av arrangør HIL orientering dersom en ulykke/skade skulle oppstå under arrangementet.