Trening for rekrutter ved Stemmen (Eivindsvatnet) tirsdag 20.09 kl. 18.00

Publisert: tirsdag 20. september 2016

Husk oppmøte ved Stemmen (doen) kl. 18.00 i dag.
Treningsplan for rekrutter 6-12 år: http://haugesundil.no/wp-content/uploads/2013/03/TRENINGSPLAN-Hsten-2016_.pdf