Medlemsmøte HIL Orientering onsdag 24. februar kl. 18.00 (i forkant av årsmøtet)

Publisert: fredag 12. februar 2016

Høsten 2015 nedsatte styret en komité som fikk i oppdrag å lage et forprosjekt om o-hytta. Mandatet var å utrede mulighetene for oppgradering av eksisterende o-hytte, evt. bygging av ny hytte. Denne komitéen har nå levert en rapport til styret, På medlemsmøtet vil komiteen og styret informere om utredningen og planer så langt.

På møtet vil det bli anledning for medlemmene å komme med innspill og synspunkter rundt de tanker og planer som er gjort så langt. Medlemsmøtet og de avklaringer som blir gitt her vil danne grunnlaget for et eventuelt vedtak angående o-hytta på årsmøtet (se saksliste for årsmøte her: Årsmøte