Funksjonærer til Djupadalten

Publisert: mandag 6. oktober 2014

Funksjonærer til Djupadalten

 

Helene Røvang,vår ustoppelige bod og kafekoordinator vil oppfordre alle foreldre til å bidra med en kake til årets Djupadalt. Send en mail til helenerovang@gmail.com og meld din interesse for høstens «kakeprosjekt» og sett deg på liste som frivillig.

Djupadalten er en god inntektskilde som er medvirkende til at vi kan drive friidrett og orientering.Vi trenger frivillige hender som kan være med å gjøre Djupadalten vellykket, både sportslig og økonomisk. Vi trenger frivillige som kan hjelpe til lørdag 25. oktober. Tirsdag 21.oktober kan du som frivillig delta i funksjonærløpet kl.18:00 Straks etter samles vi i DOA, hvor jobbene blir fordelt og detaljene rundt «Dalten» blir lagt fram. Utdeling av jakker og vester hører med.

Ta kontakt med Per Andersen på telefon 90632403 eller på mail til post@haugesundil.no og meld deg som funksjonær :-)