Kjøring og parkering ved trening og stevner

Publisert: onsdag 5. februar 2014

Kjøring og parkering ved trening og stevner

Haugesund IL har de siste årene hatt en stor økning i medlemmer og aktivitetsnivå.

Etter at vi flyttet aktivitetene våre til DeepOcean Arena (DOA), ser vi en utfordring med relativt stor trafikk utenfor hallen rundt tidspunktet når treningene starter og avsluttes. Det oppstår uoversiktlige situasjoner og enkelte ganger ser dette nærmest kaotisk ut.

Status i dag er: skiltet innkjøring forbudt til hallen, og vi oppfordrer alle foreldre til å følge trafikkreglene og gjeldende skilting. Områdereguleringsplanen er klar på at det ikke skal være biltrafikk inne i idrettsparken, og dette må vi forholde oss til!

Vi ønsker ikke at det skapes trafikkfarlige situasjoner rundt hente- og bringesituasjoner når det er mange barn utenfor rett før/etter treningene, vi har ingen barn å miste!

Klubben kommer derfor med denne klare henstillingen og ber hver og en av dere om å etterleve følgende regler: 

  • Det er ikke tillatt at foreldre kjører barna helt frem til hallen. Veien skal kun brukes til varetransport, kjøring for handicappede og til de to bolighusene som ligger nord for hallen. Barna settes av i rundkjøringen ved Haraldshallen og går på fortauet bor til hallen.
  • Dersom dere ønsker å følge barna, må bilen parkeres på parkeringsplass ved Ishallen (amfiet) eller på grusbanen vest for Ishallen. Da tar det kun to min. å gå opp til DOA. Det er også stor parkeringsplass ved Haugesund friidrettsstadion

Når veien (mellom rundkjøringen og DOA/Turnhallen) ikke er tillatt brukt til vanlig persontransport, og alle etterlever dette, vil vi få en bilfri og mye tryggere ferdeselvei frem mot hallen.

Vi er også i kontakt med andre brukere av idrettsparken og Haugesund Kommune, slik at vi sammen kan få en ordning som gjør området mer trafikksikkert.

Med vennlig hilsen Haugesund IL