Morostafett for alle tirsdag 17. sept kl 18:00. NB! Rekrutter møter 17.30

Publisert: mandag 16. september 2013

Morostafett for alle tirsdag 17. sept kl 18:00. NB! Rekrutter møter 17.30

Rekrutter m/foreldre møter til vanlig tid v/paviljongen i Vangen kl. 17.30. Vi går/løper samlet bort til området der stafetten starter.

Alle andre kan møte opp på grassletta som merket på kartet sørvest for Uradalsvatnet senest kl 18:00. Lagoppstilling settes opp, og starten går ca kl. 18:15. Det blir mix-lag med rekrutter og eldre løpere, 2 etapper NY-løype og 2 etapper B-løype. Det er også anledning for rekruttenes foreldre å delta. Viktig at flest mulig av våre garvede løpere stiller opp slik at vi får fylle lag, vi har mange rekrutter nå.

For de som ønsker å være med på felles oppvarming, møter vi ved paviljongen i Vangen kl. 17:45 og jogger til nordenden av Vangen, under broa og følger grusvegen langs elva og nord til samlingsplass.